Non-fictie / Analyse van een malaise

Het was halfzeven ’s ochtends, de eerste dag van september in 1969. De mensen hoorden op de radio een stem die toen nog fris en veelbelovend klonk: ‘Volk van Libië! Uw strijdkrachten hebben het corrupte regime omvergeworpen dat ons met zijn stank walging en afgrijzen inboezemde. Met één klap heeft de krijgsmacht licht gebracht in de lange, duistere nacht waarin na de Turkse overheersing eerst de Italiaanse heerschappij volgde en daarna dit decadente regime dat niet meer was dan een broeinest van knevelarij, twist, trouweloosheid en verraad.’

In zijn eerste radiotoespraak, gericht tot de Libische natie, beloofde kolonel Khadaffi het Libische volk een nieuwe tijd ‘waarin iedereen vrij zal zijn’. Het is goed om nu, op dit moment van burgerstrijd in de Arabische wereld, aandacht te schenken aan de evolutie van beloftes en hoop in de Arabische wereld. Veel leiders, overal ter wereld, hebben geprobeerd hun invallen of machtsovername als een...