Non-fictie / Poëzie als oorlogsmisdaad

Van het volgende gedicht, dat misschien niet zou misstaan in een bloemlezing van gedichten over de Eerste Wereldoorlog, zullen niet velen de auteur weten te noemen:

Blauweiss und schwarzweissrot

Ringsum der feinde heer,

zahllos wie sand am meer

der Franzmann, Russ und Britt,

die kleinen kläffer mit.

Und wir-in heisser schlacht

wir gehalten fahnenwacht

getreu bis in den tod

blauweiss und schwarzweissrot.

Millionen laufen sturm,

und stürzen nich den turm

sie schleppten helfer her,

vom roten, gelben meer.

Doch herrlich trotz und stark,

die wacht an unserer mark,

getreu bis in den tod

blauweiss und schwarzweissrot

Het is een in 1917 geschreven vers van de hand van Adolf Hitler, die niet alleen een vergeefse carrière als kunstschilder najoeg, maar zich ook bij tijd en wijle dichter waande.

Opvallend hoeveel dictators zich tot de poëzie geroepen voelen. Het rijtje spreekt tot de verbeelding: Hitler, Mao Zedong, Deng Xiao Ping, Stalin, Pol Pot,...