16-08-2008
Door Ko Colijn

Er is verschil tussen dreiging en dreiging. Klimaatverandering werd tien jaar geleden niet als probleem, laat staan als dreiging gezien. Toen kwamen de rapporten over hittegolven, overstromingen en droogte, dingen waar je aan dood kon gaan. Maar ja, de dood is van alle dag en de boekhouders registreren griep of ouderdom als oorzaak, niet ‘broeikasgas’. De Wereld­ge­zond­heids­organisatie (WHO) en het tijdschrift Nature zorgden in 2005 voor een schok. Zij hadden berekend dat er vijf miljoen mensen per jaar ziek werden van klimaatverandering, en dat er honderdvijftigduizend mensen per jaar extra door stierven. Daarmee kreeg het spook het gezicht van een vijand, in elk geval van iets dat tien maal dodelijker was dan oorlog en nog vele malen dodelijker dan de vijand waar iedereen het over had: het internationale terrorisme. Er moet snel iets gebeuren, waarschuwden de WHO en Nature, want ons nageslacht zal dubbel worden getroffen. Tweemaal zoveel zieken...