Vijf jaar later heeft gevallen IMF-directeur Dominique Strauss-Kahn flink wat boter op zijn hoofd. Met schaamte heeft hij sowieso nooit veel gehad.

Alsof het IMF nog niet genoeg aan haar hoofd heeft. Door Griekenland en medestanders krijgt ze het verwijt een bloedhond te zijn, die alleen oog heeft voor het op orde houden van de boekhouding. Buiten Europa klaagt men juist dat het fonds voor de Grieken veel milder is dan voor de rest van de wereld. Intern lijkt het ondertussen ook niet helemaal koek en ei. En dan duikt er nu ook nog een geest uit het verleden op.

En wat voor een. Plotseling eist de gevallen IMF-directeur Dominique Strauss-Kahn weer flink wat aandacht op. Sinds hij iets meer dan een maand geleden definitief werd vrijgesproken in de beruchte escort-zaak ziet de econoom zijn kans. Vrijwel direct opende hij een Twitteracount. Zijn eerste tweet was een ietwat omineus plaatje met daarop de tekst: ‘Hello Twitter. Jack is back.’ In zijn tweede meldde hij: ‘thanks...