Nieuws!

Momenteel staat het zelfbenoemde medium Jomanda terecht voor haar rol bij het overlijden van Sylvia Millecam in 2001. Jomanda gaf Millecam adviezen die zij doorkreeg uit ‘de andere wereld’, en de vraag is nu of zij Millecam daarmee heeft weggehouden bij de reguliere geneeskunde. Want de kanker waaraan Millecam is overleden, was hoogstwaarschijnlijk gewoon behandelbaar.

Er loopt een tweedeling door Nederland: je hebt de mensen die geloven dat Jomanda inderdaad een bovennatuurlijke gave heeft en je hebt de mensen die denken van niet. Er zijn natuurlijk ook nog twijfelaars, maar grofweg kun je dit onderscheid wel maken.

Wie beter kijkt, ziet dat de groep der niet-gelovers op zijn beurt ook in twee groepen uiteenvalt: je hebt de keiharde sceptici, die geloven dat Jomanda niets meer is dan een sluwe oplichtster, en de gematigde sceptici, die geloven dat Jomanda weliswaar geen hogere krachten heeft, maar niettemin te goeder trouw opereert. ‘Ze heeft misschien waanbeelden,’ zou...