‘What comes up, must come down,’ verzuchtte Dig Istha toen ik hem ergens in de jaren negentig interviewde over de vele spindokters, mannetjesmakers, persoonlijk adviseurs en politieke consultants die toen voor het eerst in de Haagse coulissen begonnen op te duiken.