Beatrijs Ritsema schrijft over moderne mores.

Uit de semi-revolutionaire jaren zestig/zeventig, toen het om medezeggenschap draaide, herinner ik me de ideeënbus die ineens opdook in kantines van bedrijven en overheidsgebouwen en natuurlijk op middelbare scholen. Werkers, studenten, scholieren konden hierin briefjes deponeren met ideeën ter verbetering van wat dan ook. Op school leverde dit vooral suggesties op in de trant van ‘frisdrankautomaten’, ‘huiswerkvrije weekends’ of ‘meer schoolfeesten’, maar vooruit, het was sympathiek dat iedereen kon meedenken en een quick fix aanreiken.

De ideeënbus is vrij snel een stille dood gestorven (voor iemand die een idee heeft, zit er niets anders op dan de traditionele lange mars door de instituties te maken), maar de Nationale Wetenschapsagenda doet mij toch wel heel sterk denken aan dit concept uit lang vervlogen tijden. Burgers konden gedurende een maand (de inzending sloot op 1 mei) onderzoeksvragen insturen naar een...