Slachtofferschap behoeft geen nadere toelichting – het is nu ook wel duidelijk dat er sprake is van onrecht, vindt Beatrijs.

Er komt een eind aan mediation bij strafzaken. De afgelopen jaren is hier en daar geëxperimenteerd met het om de tafel brengen van daders en slachtoffers na een misdrijf om te onderzoeken of een zekere verzoening mogelijk was en of er overeenstemming kon worden bereikt over een adequate strafmaat. Het hele gedoe (want er moet stevig op betrokkenen worden ingepraat om ze zo ver te krijgen en succes is allerminst gegarandeerd) was erop gericht om het aantal rechtszaken in de hand te houden en strafzaken niet te laten escaleren. De druk op het (kanton)gerecht is groot en als conflicten zonder juridische strijd, zonder het strafrecht erbij te halen en zonder gevangenis kunnen worden opgelost, betekent dat winst.

Minister Van der Steur heeft een streep door de mediation-experimenten gehaald, althans door de anderhalf miljoen euro die voor de komende jaren waren...