Het heeft geen zin om imperfectie op te hemelen in brieven aan de krant. Het was de standaard en zal de standaard blijven. Met of zonder NIPT. En los daarvan: bemoei je er niet mee.

Sommige tegenstanders van de NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) spreken van genocide wanneer zij willen waarschuwen tegen de praktijk van selectieve abortus op bijvoorbeeld foetussen met Downsyndroom. Vorige week circuleerde er een petitie, medeondertekend door een aantal bekende Nederlanders onder wie Willeke Alberti, Herman Finkers, kunstenares Tinkebell en filmmaker Eddy Terstall, waarin minister Schippers werd opgeroepen om deze simpele bloedtest níét standaard aan te bieden aan iedereen die zwanger is.

Meer dan een geldkwestie is dit eigenlijk niet, want bij zwangeren vanaf 35 jaar worden prenatale tests en vruchtwaterpuncties al jaren vergoed. Het enige verschil zou zijn dat nu ook vrouwen onder de 35 de mogelijkheid krijgen aangeboden voor een simpel testje om bepaalde aandoeningen van de...