Decriminalisering of legalisering van de prostitutie? Niets helpt, zij woekert altijd voort, betoogt Beatrijs Ritsema.

Vorige week heeft Amnesty International een nieuw beleidspunt aangenomen: decriminalisering van prostitutie. De bedoeling is om de positie van sekswerkers (doorgaans vrouwen, maar niet altijd) te verbeteren. Vooral in derdewereldlanden belanden prostituees vaak in de gevangenis wanneer autoriteiten weer eens een zuiveringsactie op touw zetten. De decriminaliseringsresolutie is binnen Amnesty zeker niet onomstreden. Een substantieel deel van de landen stemde tegen of blanco. Ook vanuit feministische hoek kwam flinke kritiek en een groep bekende actrices, onder wie Meryl Streep, Emma Thompson, Lena Dunham en Kate Winslet, zette een tegenpetitie op internet. Het feministische argument is dat hoerenlopen niet bij de mensenrechten hoort en dat legalisering van prostitutie tot meer mensenhandel leidt.

Wat beide kampen gemeenschappelijk hebben, is bekommernis met de...