Beatrijs Ritsema schrijft over moderne mores.

Dat er aan het eindexamen wordt gemorreld, verbaast me helemaal niets. Zeker niet nu de Cito-toets van zijn oorspronkelijke doelstelling is ontheven door de afname ervan te verplaatsen naar een later tijdstip, wanneer middelbare scholen hun toekomstige leerlingen al geselecteerd hebben op grond van het schooladvies. Alle argumenten contra de Cito-toets (momentopname, eenzijdige focus op schoolse vaardigheden, veronachtzaming van het individu, stressbron) kunnen blindelings in stelling worden gebracht om ook het eindexamen af te schaffen, plus nog een aantal andere: quasi-objectiviteit, fraudegevoeligheid, gebrek aan voorspellende waarde voor succes, nutteloosheid van de getoetste leerstof en de voordelen van het volgen van een individueel parcours.

Als enige overgebleven rite de passage voor tieners zal het eindexamen nog wel een paar jaar meehobbelen, maar het einde van deze traditie lijkt nabij. Iedereen, van politici tot...