stel, je hebt een volwassen kind dat al lang een onafhankelijk leven leidt en in financiële problemen terecht komt. Al dan niet door eigen schuld, dat doet er niet eens zo veel toe. Het lijkt me tamelijk normaal dat ouders hun kind dan bijstaan en hem geld toestoppen, ook al zijn ze daartoe niet verplicht en ook al kan het overhevelen van geld vervelende consequenties hebben voor de verhouding. Ouders springen financieel bij, want ‘het is toch je kind’.

Merkwaardig genoeg werkt dat mechanisme andersom veel minder. Om een of andere reden kwam lange tijd alles wat 65-plussers aan tegenslag kan overkomen, automatisch voor rekening van de maatschappij. Ik doel op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die recht gaf op gratis brillen, rollators, trapliften en thuishulp. Deze gratis voorzieningen worden nu razendsnel afgebroken – en terecht, want waarom zou de maatschappij moeten betalen voor normaal, leeftijdgebonden ongemak? Ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat...