in Japan en Californië wordt geëxperimenteerd met thuishulprobots voor ouderen. De verwachting is dat bejaarden met behulp van deze apparaten hun zelfstandigheid langer kunnen behouden. Op den duur zouden de robots ook in staat moeten zijn tot het voeren van een simpele conversatie ter verlichting van eventuele eenzaamheid. In een artikel in The Pacific Standard werd een onderzoekje vermeld naar tevredenheid onder gebruikers. De bejaarde proefpersonen betoonden zich ingenomen, maar maakten zich zorgen dat de thuishulprobots een corrumperende invloed zouden hebben op de kleinkinderen: ze vreesden dat kinderen het verschil tussen mens en machine niet zo precies konden waarnemen.

Opmerkelijk hoe mensen een algemene angst (in dit geval voor opheffing van de grens tussen mens en machine) niet op zichzelf vinden slaan, maar wel van toepassing achten op derden. Zelf zijn die bejaarden niet zo dom of naïef om emotionele betrekkingen aan te gaan met een apparaat, maar allerlei andere...