door informatie die de NSA verzamelde, schijnt het afgelopen jaar in Nederland één terroristische aanslag te zijn verijdeld. Daar zou ik alles over willen weten: de snode plannen, de verdachte signalen, de ondernomen actie. Maar die nieuwsgierigheid wordt nooit bevredigd om dezelfde redenen als waarom de informatie werd verzameld: veiligheid! Je kunt de instanties alleen maar op hun woord geloven. Het is heel moeilijk om iets te voorkomen waarvan je niet weet of het zich wel zal voordoen. En als iets níét gebeurt, weet je nooit of dat komt doordat iemand van tevoren heeft ingegrepen of doordat het eenvoudig niet is gebeurd.

Dit is het probleem waarvoor zelfmoordwetenschappers zich gesteld zien. Deze week las ik over een initiatief voor zelfmoordpreventie: naar analogie van de daling van het aantal verkeersslachtoffers (een paar jaar geleden nog 800 per jaar, in 2013 bleef de teller op 400 steken) zou er een gerichte aanpak moeten komen om ook de zelfmoordaantallen naar...