als het leven uit een lang basisschooltraject bestond, zouden vrouwen overal de dienst uitmaken. Meisjes halen betere schoolresultaten en beantwoorden meer aan de eisen voor goede leerlingen. Dat is niet alleen de laatste decennia het geval, maar al veel langer. De achterstelling van meisjes in de mate waarin ze vervolgonderwijs kregen na de lagere school had veel meer te maken met de maatschappelijke rol die voor hen was weggelegd dan met hun talenten. Waarom veel geld en moeite besteden aan een opleiding voor meisjes, als hun bestemming toch lag in huwelijk en moederschap?

Terwijl dat verschil in benadering van jongens en meisjes al lang is weggewerkt en vrouwen zelfs op de universiteit iets betere prestaties leveren dan mannelijke studenten, krijgt die inhaalmanoeuvre maar mondjesmaat z’n beslag in de topregionen van de buitenschoolse maatschappij. Vrouwen als hoge functionarissen in het bedrijfsleven, de wetenschap en overheidsorganisaties blijven dun gezaaid, om maar te...