Beatrijs Ritsema schrijft over moderne mores.

Alcohol blijkt toch niet zo schadelijk voor tieners als eerder werd aangenomen. Een nieuwe studie, waarin niet-drinkende, een beetje drinkende en veel drinkende jongeren werden vergeleken op het uitvoeren van taakjes, leverde geen verschillen op in geheugen, impulscontrole en concentratievermogen. Scans van het puberbrein (wat een kinderachtig woord is dat toch, alsof het over Willy Wortel gaat – waarom niet gewoon ‘hersenen’?) vertonen ook al geen schade in de vorm van krimp. Als ik het niet dacht! Het verbaast me in het geheel niet dat er over een fenomeen als drinkende tieners, iets waarvan je op je klompen kunt aanvoelen dat het niet oké is, geen categorische wetenschappelijke uitspraken kunnen worden gedaan in de trant van X leidt onontkoombaar tot Y. Dat ligt notoir lastig met glijdende schalen, zeker wanneer er gedrag wordt onderzocht dat behalve aan datgene wat er toevallig wordt onderzocht, het drinken van alcohol,...