Bij de presentatie van het regeerakkoord in de Oude Zaal van de Tweede Kamer legde Mark Rutte de pers uit hoe hij het bedrijfsleven zo ver had gekregen royaal mee te werken aan het ambitieuze klimaatbeleid dat het nieuwe kabinet wil gaan voeren. Tegenover lastenverhogingen als een CO2-heffing stonden maatregelen als de verlaging van de vennootschapsbelasting en afschaffing van de dividendbelasting. Daardoor werden de werkgevers gestimuleerd zich klimaatvriendelijk en duurzaam te gedragen terwijl ze toch niet op hoge kosten werden gejaagd, aldus de premier. Zoiets noem je een win-winsituatie.

Van de organisaties die tijdens de kabinetsformatie brieven schreven aan de informateurs Schippers, Tjeenk Willink en Zalm en achter de schermen bij de onderhandelende partijen lobbyden, hoorde werkgeverskoepel VNO-NCW tot de meest succesvolle. Samen met Thijs Broer reconstrueerde ik de rol die de grote ondernemers achter de schermen speelden in het Vrij Nederland-ebook ‘Hoe het groenste...