Het kabinet liep ontspannen over het strand, maar er hoeft maar íets te gebeuren of de coalitie is haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. Dat bleek gisteren al tijdens het Griekenland-debat.

Het besluit om als enige VVD-er tegen het hulpprogramma voor Griekenland te stemmen had Joost Taverne gisteren ‘uiteindelijk, na heel lang wikken en wegen’ genomen. Wat de jongensachtige liberaal daartoe precies had gebracht wilde hij niet zeggen. Alleen dat hij zijn besluit ‘op het juiste moment’ aan fractievoorzitter Zijlstra had medegedeeld.

Het zijn mededelingen die fractievoorzitters van coalitiepartijen doorgaans niet graag horen. Taverne had er lak aan. Hij geldt als een van de achterste backbenchers uit de VVD-fractie, die volgens ingewijden geregeld tot de orde moet worden geroepen omdat hij zich zo eigenwijs zou gedragen. Een nieuwe verkiesbare plaats zal hem vermoedelijk niet gegund worden, veel had hij dus niet te verliezen.

De dissidente stem van Taverne had geen...