Het aantal ambtenaren is het afgelopen jaar gestegen, maar het kabinet – dat er juist minder wil – is vooralsnog op de goede weg.

De kop in NRC Handelsblad luidde: ‘Ook onder dit kabinet krimpt het rijk niet’. Het chapeau was zo mogelijk nog fnuikender: ‘Minister Ter Horst stelt dat het aantal rijksdienaren kleiner is dan het “had mogen zijn”.’ Het idee dat het kabinet, dat toch al zo weinig vertrouwen heeft van de bevolking en een toch al zo weinig ambitieuze agenda voert, alweer op een mislukking afstevent, heeft in het hoofd van de lezer dan al vaste grond gevonden.

Dat zou onterecht zijn. Maar 2008 is wél het jaar van de waarheid.
De krant rapporteerde – feitelijk juist – over de Eerste Voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken aan de Kamer. Het aantal rijksambtenaren steeg tussen 31 december 2006 en dezelfde datum in 2007 met 564 voltijdsequivalenten (fte’s), terwijl de doelstelling van het kabinet juist...