Een groeiende probleem: jaarlijks overlijden in Europa al tienduizenden mensen aan bacteriën die resistent zijn voor antibiotica. Dit jaar gaan we het daar hopelijk vaker over hebben.

Als het om grote wereldbedreigingen gaat, staan klimaatverandering en terrorisme scherp op ons netvlies. In de strijd om aandacht blijft een andere potentiële catastrofe goeddeels uit beeld: de toenemende resistentie van bacteriën voor antibiotica. Half november organiseerde de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) een week voor ‘antibiotica awareness’. Die werd in het nieuws echter volledig overschaduwd door de aanslagen in Parijs.

Toch gaat het om een groot en levensbedreigend probleem. In Europa sterven naar schatting jaarlijks nu al zo’n 25.000 mensen aan infecties door bacteriën die resistent zijn voor antibiotica – een veelvoud van het aantal doden door terreur. En het Britse AMR Review Comité verwacht dat er rond 2050 wereldwijd ongeveer 10 miljoen mensen jaarlijks aan zullen...