Weekboek buitenland

De generaals in Birma willen misschien wel hulp, maar geen hulpverleners. Wij delen zelf de lakens uit, is hun antwoord. De heren zijn bang dat de onzalige cycloon het politieke breekijzer is dat een eind maakt aan hun regime. Nargis als reiniger van de politieke augiasstal: vergeef mij de metafoor, maar als het om verwijderen van inktzwarte vlekken gaat, helpt soms alleen de dubbele waskracht die de internationale diplomatie zo ontbeert. De ramp als bestuurlijke kans, er is zelfs een naam voor: disaster diplomacy.

Inderdaad, de natuurramp is internationale politiek, maar het is een illusie te denken dat rampen slechts het mooie in de mens losmaken en conflicten uit de wereld helpen, zoals de tsunami die de burgeroorlog in Atjeh deed wegsmelten. Grieken en Turken staken elkaar na aard- en zeebevingen in 1999 de hand toe, maar later ‘normaliseerden’ de verhoudingen toch weer. Nucleaire onderhandelaars putten heimelijk hoop uit de zoveelste voedselcrisis in...