Academici in de politiek

De studiepikjes zijn aan de macht. Plato’s utopische ideaal van een staat gerund door ‘academische experts’, de koningen-filosofen van nu, is gerealiseerd in de moderne democratie. Kijk maar naar de zittende regering en volksvertegenwoordiging. Alle zestien ministers in Balkenende IV zijn hoog opgeleid, zes hebben er een doctorstitel. Nagenoeg het voltallige parlement heeft een hbo- of een universitair diploma, terwijl dit voor slechts dertig procent van het Nederlandse volk geldt. Ook in de politieke partijen en zelfs in buurtcomités trekken de academici aan de touwtjes. Het scholingarme deel van de bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd door de hoogopgeleide elite. Deze onderklasse kijkt wezenlijk anders aan tegen zaken als integratie en globalisering en heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Als we niet oppassen leidt de diplomademocratie tot een revolte van de massa.

Dit schrikbeeld schetsen politicologen Mark Bovens en Anchrit Wille in hun...