Nog voordat Wikileaks toesloeg, lag dit ongecodeerde diplomatieke bericht al op straat. Het is een brief van John Adams uit 1780. Hij zou twee jaar later de eerste geaccrediteerde gezant van de Verenigde Staten van Amerika in de Republiek der Verenigde Nederlanden worden. Adams zocht steun voor de onafhankelijkheidsstrijd. De verre voorganger van Obama leek in zijn bericht heel lovend over ons land: the greatest country in the world. Maar die roem had het dan vooral te danken aan het feit dat de Engelsen en Fransen het kleine land verafschuwden en dat er een taal werd gesproken die niemand begreep. Later bleek hij in die kleinheid toch vooral een nare ‘preoccupatie met stuivers en centen’ te zien. En ambassadeur Adams schreef aan zijn minister: ‘De beraadslagingen van dit volk zijn de meest ondoorgrondelijke die ik ooit heb meegemaakt.’ Als dat in de achttiende eeuw ook op het internet was gezet, zou de wereld te klein zijn geweest.