Toen de VS de atoombom op Hiroshima gooide, was de Amerikaanse geleerde Bernard Brodie de eerste die begreep dat er iets fundamenteel veranderde in de wereldpolitiek. ‘Van nu af aan gaat het niet langer om hoe je een oorlog wint, maar om hoe je hem vermijdt,’ klonk zijn conclusie.

De nucleaire explosie bij Nagasaki/Wikimedia Commons

Het betekende een enorme verschuiving van militair naar diplomatiek vernuft. Een grote paradox dat uitgerekend een ontzagwekkend wapen voor die verschuiving zorgde, en tegelijk ook het probleem schiep dat je dat wapen wel als stok achter de deur nodig had om de diplomaten hun werk te laten doen.

Generaals moesten wel even wennen aan hun nieuwe rol en hebben altijd gepoogd om het ‘voerbare’ van hun oorlog alsnog te incorporeren in de buitenlandse politiek. Maar de Brodies wonnen en dat leidde tot een indrukwekkend handboek ‘how to handle in the nuclear age’, een catechismus die je de Hogere Afschrikkingskunde zou mogen noemen.

Een van...