‘Nederlandse musea zouden meer bezoekers trekken als ze hun deuren openstellen voor dieren.’ Dat stelt drs. A. Schraafmans, voorzitter van de commissie-Museumbezoek 2020.

Waar komt het idee om dieren toe te laten tot musea vandaan?
‘De minister heeft ons gevraagd na te denken over de toekomst van musea in Nederland. Wat ons opviel, is dat musea zich momenteel vooral richten op mensen die soms een musea bezoeken. Er wordt veel te weinig nagedacht over doelgroepen die nooit naar een museum gaan. Terwijl dat een veel grotere groep is. Als je die zo ver kan krijgen één of twee keer per jaar naar een museum te gaan, zou dat een ongelofelijke winst betekenen.’

Moet dat dan?
‘Wel als je wilt bereiken dat het minder leeg is in musea. Dat er iets aan de bezoekersaantallen moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Maar als je de directie dan duidelijk probeert te maken dat de wereld groter is dan het groepje mensen dat een museum bezoekt, dan merk je toch dat er koudwatervrees...