Reportage

Enkele dingen die u vooraf moet weten:

(1) Dat Menno Tibout (53), de wijkagent in Crooswijk, lijkt op een typetje van Kees van Kooten. Als ik een castingbureau had, zou ik hem aannemen als wijkagent in een serie over een Haagse of Rotterdamse volksbuurt. Maar de werkelijkheid is me dus al voor geweest.

(2) Dat er in Rotterdam, in tegenstelling tot Amsterdam, niet wordt gesproken over een ‘buurtregisseur’, maar gewoon over een wijk- of buurtagent. Die schrijven ook geen bonnen uit maar ‘geven prenten’. Ook Hans Kromwijk (45), de collega van Menno Tibout, zegt het zo.

(3) Dat ik jaren geleden een tijdje aan de Rotterdamse Hoflaan gebivakkeerd heb. Die laan ligt in de wijk Kralingen, die grenst aan Crooswijk, dus ik meende enig zicht te hebben op de buurt die ik bezocht. Dit werd zowel door districtschef Van Tol als door Menno en Hans weggehoond. Van Tol: ‘De Hoflaan? Dat is de laan waarachter Ruud Lubbers woont. Een heel, eh, specifiek deel van de stad.’

Menno Tibout: ‘De...