De leden van de Partij van de Arbeid (PvdA) hebben Diederik Samsom gekozen tot nieuwe partijleider.