Wie of wat vergezelt een mens aan het einde van zijn leven en wie kan voor hem pleiten? Niet de familieleden en verwanten, niet de oude vrienden, niet degenen met wie hij de liefde heeft bedreven, niet zijn geld en successen, niet de vergane glorie van zijn talenten. Alleen Deugd en Kennis, enkel het goede dat hij heeft gedaan en de dingen die hij heeft geleerd. Die kunnen hem, zo leert de vijftiende-eeuwse allegorie Elckerlijc, vergezellen als de Dood hem komt halen. Alleen die kunnen hem een plaats in het aangezicht van God bezorgen. Gedenk dus te sterven en richt u op het goede, op het verwerven van (de juiste) kennis.

De omslag van Philip Roths nieuwste roman Everyman (Alleman) is zwart als een diamant, en zo is ook het verhaal, een fascinerend slijpsel, glanzend en schitterend, ogenschijnlijk vanuit een onpeilbare diepte. Er zit in het oeuvre van Roth een uiterst boeiende opeenvolging van grote en kleine verhalen die elkaar aanvullen en versterken. Na de tour de force van Het...