Sinds de val van Balkenende-IV gaat het voornamelijk om de breuk tussen PvdA en CDA. Maar wat weinigen hebben opgemerkt, is dat er tegelijkertijd een echtscheiding plaatsvindt die nog veel pijnlijker en bitterder is: tussen PvdA en ChristenUnie.

De afgelopen drie jaar konden PvdA en ChristenUnie het in de coalitie goed goed met elkaar vinden. Daar maakten ze geen geheim van. Op sociaal-economische onderwerpen zaten ze vaak dicht bij elkaar. Bij milieu en ontwikkelingssamenwerking ook. Op een aantal andere thema’s – abortus, koopzondagen, homo’s – absoluut niet. Maar die meningsverschillen waren tenminste duidelijk – je wist wat je aan elkaar had. Op het persoonlijk vlak waren de verhoudingen goed: waar zowel Bos als Rouvoet nooit een goede relatie opbouwden met Balkenende, groeide onderling al snel een vertrouwensband.

Want wat PvdA en ChristenUnie het meest bond, was het CDA. Of liever gezegd: de streken van het CDA. Beide partijen werden regelmatig het slachtoffer van...