Controverse

Harry Mulisch doet de vermeende ontdekking van zijn ‘jeugdzonde’ in twee woorden af: ‘Totale idiotie.’ Volgens voormalig Oost-Europa-correspondent Dick Verkijk zou Mulisch in 1941 lid zijn geweest van de Nationale Jeugdstorm, de jongerenorganisatie van de NSB. Verkijk schreef daar een vlammend pamflet over, Harry Mulisch anti-nazi, maar sinds wanneer? dat vanaf volgende week in de winkel ligt. De auteur baseert zijn bewering op de getuigenis van twee bejaarden, die zich menen te herinneren dat Mulisch in Jeugdstorm-uniform over straat liep. ‘God mag weten wat Verkijk bezielt om deze absolute onzin op papier te zetten,’ zegt Mulisch. De tekst van het schotschrift werd hem door de auteur toegestuurd, maar Mulisch voelt niet de minste aanvechting om op de inhoud te reageren. Om drie redenen niet: ‘Ten eerste is het absolute flauwekul. Ten tweede heb ik het definitieve pamflet niet gelezen. Aan de versie die me onder ogen kwam, zou een hoofdstuk worden...