Buitenland

De massale reactie op het WRR-rapport ‘Dynamiek in Islamitisch Activisme’, dat een pleidooi voert voor een dialoog met Hamas en Hezbollah, verraadt nogal wat inconsequenties. Natuurlijk kun je niet voorbijgaan aan het bijzondere karakter van het Israëlisch-Palestijnse conflict, aan het feit dat terreurorganisaties zichzelf per definitie buiten de wet plaatsen en daarom over het algemeen geen gesprekspartners in het diplomatieke verkeer zijn. Laten we de discussie echter beperken tot de vraag of de dialoog überhaupt moet of mag. Minister Bot vindt van niet en hij wordt daarin gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. De WRR wordt zelfs eenzijdigheid en studeerkamerwijsheid verweten.

Wat zei Bot precies bij de receptie van het rapport? ‘Het moge duidelijk zijn dat voor een minister van Buitenlandse Zaken van Nederland het voeren van een dialoog alleen mogelijk is met politiek-islamitische bewegingen die geweld eenduidig hebben afgezworen en de...