Binnenland

In het jaarboek 2006 van de Wiardi Beckman Stichting beschrijft Frans Leijnse hoe grimmig de formatiebesprekingen tussen CDA en PvdA drieëneenhalf jaar geleden verliepen. De christendemocraten koesterden vanaf de eerste dag weerzin tegen Wouter Bos en zijn secondanten Ferd Crone, Jet Bussemaker en Diederik Samsom. Ze wilden zich niet laten piepelen door de PvdA-yuppies die zich badinerend uitlieten over het normen- en waardendebat en grappen maakten over het provinciaaltje Jan Peter Balkenende. Het CDA had een missie (het fatsoen moest terug­keren, het begrotingstekort diende te worden weggewerkt) en Bos en de zijnen werden als sta-in-de-weg beschouwd. Alles liever dan een coalitie met de PvdA, leek het devies. Dus hielden de CDA-onderhandelaars compromissen af die binnen handbereik lagen.

Spindoctors als Jack de Vries en Stephan Schrover – vanwege zijn verleden bij de bisschoppenconferentie in Haagse kringen De Kapelaan genoemd – schilderden de sociaal-democraten...