Freek de Jonge volgt voor Vrij Nederland het nieuws. Vandaag:  je weet niet wat je leest in de bijsluiter van ADHD-medicijnen.

Je hoort wel eens zeggen dat het ziektebeeld ADHD vooral gezien moet worden als diagnosetroost. Desalniettemin is er een geducht medicijn voor in de handel. Methylfenidaat (bekend onder de handelsnaam Ritalin verstrekt door Sandoz). Voor de liefhebber sluit ik de bijsluiter bij.

Voor u die net als ik bijsluiters meestal terzijde schuift, kan ik zeggen je weet niet wat je leest. Kun je de wetenschap bekritiseren met niet wetenschappelijke argumenten Hidde Boersma, correspondent van De Correspondent, heeft dat liever niet. Hij waarschuwt voor neo-romantische ondermijning van de wetenschap de maat aller dingen (meten is weten) in dit Post-Verlichtingstijdsgewricht.

En, akkoord, een klimaatscepticus zijn vrijheid van meningsuiting gunnen is even dom als Noord Korea verrijkt uranium verstrekken, kernenergie is zo gek nog niet en genetisch manipuleren van...