Is het amoreler om bij elkaar te blijven tot het laatste kind het huis uit is of uit elkaar te gaan nu ze nog een kwetsbare puber is?

Geachte mensendokter, Als ik na een begrafenis onder toeziend oog van de nabestaanden nog eenmaal langs de kist of het graf loop, maak ik pas op de plaats. Hoor ik dan ook te knikken, of zelfs te buigen? – Jochem, Driebergen

Dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Zelf heb ik vooral begrafenissen van joods-orthodoxe signatuur meegemaakt, te weten die van mijn vader en van mijn moeder. De Joden maken haast met begraven. Niemand loopt om het graf; het devies is begraven en wegwezen. Daarna ga je een week rouwen, maar dat doe je niet in de buurt van het lijk. Volgens mij maken moslims ook haast met begraven, zeker weten doe ik dat niet.
Als ik u was, zou ik ervoor zorgen niet de eerste te zijn die om het graf loopt. Dan kunt u kijken wat de anderen doen. Als iedereen iets anders doet, sluit u zich aan bij de meerderheid. Maak in elk geval niet...