Nederland heeft de afgelopen jaren het autoritaire regime in Rwanda blindelings gevolgd als het gaat om de veroordeling van genocideverdachten. Hier is sprake geweest van zeer onzorgvuldig handelen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 

‘Deze man had nooit veroordeeld mogen worden op basis van dit bewijsmateriaal’, zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen. Eind juli publiceerde hij Een Rwandees kaartenhuis, een wirwar van wankelende verklaringen, weerslag van het onderzoek dat hij samen met zijn studenten deed naar de schuld of onschuld van Joseph Mpambara. De Rwandees kreeg in 2011 levenslang. Het Haagse gerechtshof achtte bewezen dat hij tijdens de genocide in 1994 oorlogsmisdaden had begaan.

Het onderzoek maakte deel uit van het Project Gerede Twijfel, waarin studenten aan de slag gaan met vermeende gerechtelijke dwalingen. Het eerste en bekendste onderzoek was dat naar de Schiedammer parkmoord, in 2000 werd een tienjarig meisje in het Beatrixpark vermoord. Gerede...