Tijd van leven

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?

‘Mijn vader is er nauwelijks geweest. Als kind heb ik dat vreemd genoeg als prettig ervaren – ik had immers ook geen last van hem. Mijn moeder was verbitterd omdat hij haar ook financieel in de steek liet. Ze was Duitse en ik werd vaak naar mijn grootouders in Duitsland gestuurd. Mijn grootvader heeft tot zijn dood in 1968 een hitlersnorretje gedragen, hij is nazi geweest. Dat snorretje was zijn vorm van trouw aan het verleden. Ik was helaas te jong om daar met hem over te praten – ik vond het een lieve opa.’

Wat was uw mooiste tijd?

‘Mijn tijd in Japan. Ik heb daar twaalf jaar gewoond. Ik ben er tot rust gekomen en heb er lange periodes gehad dat ik – ik wil niet zeggen tevreden was met mezelf, maar wel vrede had met mezelf. Alle lasten die ik tot dan toe had gevoeld, vielen van me af. Dat verklaart misschien waarom ik terugging in maart, kort na de aardbeving, omdat ik vond dat ik mijn vrienden en kennissen daar niet in de steek...