‘Wat voor medicijnen gebruikt u nog meer?’, informeert de apotheker, waarop de bejaarde klant trouwhartig een reeks Latijnse benamingen begint op te sommen van pillen, poeders en tabletten die met -tine, -ium of -pam eindigen. Privacy in de gezondheidszorg is een troebel begrip.

Zelf moest ik trouwens bij die apotheek wezen om een cholesterol verlagend middel op te halen, voorgeschreven door de specialist van een gerenommeerd ziekenhuis hier te stede. Tijdens de razendsnelle intake aan de balie van dat hospitaal kwam voorbij dat in het kader van de behandeling bloed zou worden afgetapt waarbij een DNA-analyse was inbegrepen.

Voordat ik het wist stemde ik daarmee in. Pas achteraf, toen ik buiten stond, relaliseerde ik me dat DNA een hoogst omstreden fenomeen is. Politieagenten willen niet dat hun DNA bewaard wordt. Advocaten en Defence for Children verzetten zich tegen het afnemen van DNA bij kinderen die vanwege een licht vergrijp werden opgepakt. De opslag van hun DNA...