Achtergrond / Rechtstaat

Na een blokkadeactie op 3 augustus bij Kamp Zeist door de Werkgroep Stop Deportaties, heeft de politie Utrecht twee demonstranten uitgeleverd aan de vreemdelingenpolitie omdat ze hun identiteit niet wilden prijsgeven. Een van hen hield het niet lang vol en gaf onder druk haar naam. De ander is voor onbepaalde tijd vastgezet in uitzetcentrum Schiphol-Oost en maandag voor de rechter geleid. Die moet beslissen of er inderdaad een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ bestaat en of het op grond daarvan geoorloofd is de demonstrant nog langer in vreemdelingenbewaring te houden.

‘Een proefproces’ volgens de advocaat van de demonstranten Jos Hemelaar. ‘Het is in strijd met behoorlijk bestuur dat de vreemdelingenwet wordt ingezet tegen Ne­der­lan­ders. De politie hoort dit niet te doen.’ Heme­laar heeft direct na de arrestatie tegen de politie verklaard dat de twee Ne­der­lands zijn. ‘Als advocaat mag ik niet liegen. Toch heeft de politie...