Desaddamisatie

10-05-2003
Door Thomas von der Dunk

Waarom wil het met de democratisering buiten het Westen zo zelden lukken? En waarom valt te vrezen dat er ook in Irak een nieuwe autocratie of een bloedige anarchie zal ontstaan? Al het optimisme van Bush ten spijt. ‘Als een dictatuur voor een democratie plaats maakt, zijn de dubieuze lieden niet allemaal op slag verdwenen.’

Ze behoren tot de meest tot de verbeelding sprekende momenten uit de geschiedenis: het van hun sokkels storten van de bronzen beelden van voorheen zo taaie tirannen. De vorige maand beleefde de wereld weer zo’n moment, dat de televisiecamera’s even dankbaar registreerden als in 1792 de tekenaars de onttakeling van de koningsmonumenten in Parijs. In de vernietiging van de symbolen van het ancien régime lijkt zich steeds een veelbelovend nieuw tijdperk aan te kondigen. Ook ditmaal waren veel toeschouwers zwanger van hoop – tot de aanstichter van dit alles in het Witte Huis toe.

Er was in Bagdad niets nieuws te...