Analyse Sharia-debat

Dat juist de CDA-fractie kwade krachten zo radicaal uit de democratie wil weren, geeft aan dat de christen-democraten bevattelijk zijn voor het populisme. Terwijl God toch het pluralisme heeft gewild.

Misschien is de Turkse grondwet iets voor Geert Wilders. Na de beschrijving van het seculiere karakter, de rechtsstaat en de democratie van Turkije in de eerste drie artikelen, legt het vierde vast dat de grondwet nooit mag worden gewijzigd. Zelfs een pleidooi voor wijziging is verboden.

In het debat over de uitspraken van minister Donner over de sharia, suggereerde de bewindsman het Kamerlid Wilders dat de Turkse grondwet hem wellicht van dienst kon zijn in zijn streven Nederland op slot te doen voor de islam.
Dat was méér dan een pesterijtje aan het adres van Wilders, die destijds brak met de VVD omdat de liberalen Turkije niet bij voorbaat wensten uit te sluiten als EU-lid. De minister van Justitie gaf met het voorbeeld van de dichtgetimmerde Turkse...