Deining over een ambtelijk stuk dat in 2003 door een secretaris-generaal niet naar de minister is doorgestuurd, maar in een la moest worden gelegd ter vermaak van het nageslacht. De afdeling juridische zaken van het ministerie van Buiten­land­se Za­ken schreef op 29 april 2003 nog eens op waarom de politieke steun aan de Irak-oorlog langs de lat van het internationaal recht tekort schoot. Ja, voor het Inter­na­tio­na­le Ge­rechts­hof zelfs geen stand kon houden.

Is dit dan eindelijk het ‘nieuwe feit’ dat de patstelling die een parlementair onderzoek naar de besluitvorming rond Irak blokkeert, kan doorbreken?

Misschien wel, maar dan om de verkeerde reden. De temperatuur loopt op, de Eer­ste Ka­mer neigt naar zo’n onderzoek, de VVD schuift, dus elke aanleiding kan nu worden aangegrepen. Wat mij betreft mag dat, want ik ben glad voor zo’n onderzoek omdat ik vind dat het kabinet-Balkenende niet heeft uit te maken dat ik ‘voldoende ingelicht’ ben en mijn...