Film

Van alle landen op de wereld lijkt Denemarken misschien wel het meest op Nederland. Twee kleine Europese landen met een internationale oriëntatie. Ook al hebben beide landen momenteel een naar binnen gekeerd gedoogkabinet, nog altijd reizen Denen en Nederlanders als handelaren, artsen, humanitaire werkers en VN-soldaten de wereld rond.

Dat betekent ook dat ze de problemen van die wereld met zich meedragen wanneer ze terugkeren naar huis. Neem de blauwhelmen. Een tijdje terug verschenen, ongeveer op hetzelfde moment, de Deense documentaire Armadillo en de Nederlandse documentaire Fokking Hell! Alletwee gaven ze een ontluisterend beeld van de internationale VN-inzet in Afghanistan. Wat die soldaten daar meemaken, willen de rijen hier voor de kassa ook weten.

Daarom is het werk van de Deense regisseur Susanne Bier relevant voor een Nederlands publiek. Bier heeft dit onderwerp in verschillende films tot fictie verwerkt. Wat zoeken mensen in het buitenland? En wat betekent dit...