Op de laatste avond van de Algemene Beschouwingen vertelde een Kamerlid me over de alcoholcontrole die hij net op de Lange Vijverberg had meegemaakt. Wilt u even blazen, vroeg de dienstdoende agent beleefd. Agressief stapte de automobilist uit: ‘Doe eens normaal, man!’ Het is een scène die zich in Nederland voortaan wel vaker zal afspelen. In de wandelgangen worden al grappen gemaakt over Mark Rutte, die naast zijn drukke bezigheden als premier gastdocent is aan het Haagse Johan de Witt College. Wat de scholieren zullen zeggen als hij de orde in de klas wil handhaven? ‘Doe eens normaal, man!’

De gevestigde orde bevindt zich in crisis. Sinds de opkomst van populistische partijen als LPF en PVV doen Kamerdebatten sterk denken aan het schilderij van Weissenbruch Vismarkt te Den Haag. Tijdens de formatie van 2010 schoven Rutte, Verhagen en Wilders vertegenwoordigers van het An-cien Régime zoals de informateurs Lubbers en Tjeenk Willink ruw terzijde. Er moest en zou een...