Reconstructie / Bouwput Hoog Catharijne

Februari 2006, een paar weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Utrecht-wethouder Walther Lenting wil de contracten voor het Utrechtse stationsgebied rond krijgen. Op tafel ligt een bouwtekening van Corio, de eigenaar van Hoog Catharijne, voor een winkelpassage over de ‘nieuwe’ Catharijnesingel. Een blok beton met een breedte van zeventig meter. ‘Hier kan ik nooit mee akkoord gaan,’ zegt Lenting. Zo’n brede overkluizing zou slecht zijn voor de leefbaarheid van het stationsgebied en dat is voor de gemeente juist zo belangrijk. Corio-directeur Gerard Groener loopt boos weg bij het overleg en belt burgemeester Annie Brouwer. Korte tijd later zitten de partijen opnieuw om tafel, mét burgemeester Brouwer. Lenting tekent met viltstift twee gaten in de betonnen overkapping, zodat er licht op de onderliggende singel zal vallen. Het compromis: een overkluizing van 122 meter, met nog steeds zeventig meter beton, maar ook de gaten van...