Pop

Nog geen noot gehoord van de nieuwe Anouk, maar waarom heeft de Haagse zangeres in hemelsnaam een pistool in haar handen op de hoes van Who’s Your Momma? Op z’n minst bevreemdend. Net zo raar is de actie van Bob Dylan, die via zijn eigen website militaire petjes aan de man wil brengen. Toont de prophet of profit, zoals Keith Richards hem ooit noemde, hier zijn ware gezicht? Misschien moeten we hem eens dwingen zijn eigen ‘Masters of War’ terug te luisteren.

Maar goed: eigenlijk was het de bedoeling om het nog een keer over het liedje te hebben. Over het liedje valt tenminste iets te beweren. Hoewel? Misschien niet over het liedje zelf, dan toch zeker over de tekst. Misschien niet over de tekst zelf, dan toch zeker over degene die de tekst zingt. Aan de performer kleeft altijd wel een verhaal. Het oordeel over popmuziek is meestal een oordeel over mensen. Muziek en maker vallen in onze drift naar houvast bijna met elkaar samen. Noten zijn vaak maar bijzaak.

Maar in...