Brieven van Paul Léautaud

Paul Léautaud was drie dagen oud toen zijn moeder, een actrice, hem afdankte. Hij werd doorgeschoven naar een min. Later zou hij de biologische moeder liefdesbrieven schrijven. Die heeft hij nog later uitgeven en die Lettres à ma mère zijn nu in Nederlandse vertaling verschenen. Ze zijn grotendeels dermate aanstellerig dat je er van versteld staat, vooral wanneer je Léautaud kent als het koddige oude mannetje waartoe hij zich had omgevormd toen hij de tachtig was gepasseerd.

Hij had toen een totaal verliteratuurd leven achter zich. Zo’n halve eeuw vervulde hij een leesfunctie bij de literaire uitgeverij Mercure de France. Daar verschenen teksten van zo’n beetje alle spraakmakende schrijvers van zijn tijd. Die kwamen langs op de uitgeverij en Léautaud, zelf ook auteur, babbelde met ze. Hij observeerde feilloos hun eigenaardigheden en onthield hun onderlinge afkatterij. Hij heeft er in de eindfase van zijn leven zonder gêne smakelijk over verteld in...