De menselijkheid van Jorge Mario Bergoglio, sinds een jaar paus Franciscus, is revolutionair.

Bijna elke woensdag verzamelen zich op het Sint-Pietersplein in Rome gelovigen en nieuwsgierigen voor een algemene audiëntie bij de paus. Sinds de verkiezing afgelopen maart van voorheen Jorge Mario Bergoglio is het aantal aanwezigen bij pauselijke optredens verdrievoudigd tot 6,6 miljoen. Op een kille decemberochtend lijken de duizenden toegestroomde pelgrims in het zonlicht te glimmen en het plein te overdekken als een pixeltapijt. Misschien zijn dat wel alle hemelwaarts geheven smartphones.

Paus Franciscus, de 266ste plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde – een man wiens opvallende bescheidenheid, medeleven en vooral toewijding aan de economisch ontrechten inmiddels volmaakt bij onze tijd lijken te passen – komt van nabij gezetter over dan op televisie. En hij heeft dan wel naam gemaakt door afstand te doen van de grootste pauselijke praal, hij oogt toch verrassend stijlvol....