Ze werkten samen in het kabinet-Den Uyl, het tweede kabinet-Van Agt en in twee paarse coalities. Sindsdien is het met de verstandhouding tussen PvdA en D66 bergafwaarts gegaan.

Er was eens een partij die werd opgericht uit protest tegen de gewoonte om zonder tussentijdse verkiezingen van kabinet te wisselen.

Directe aanleiding was de gang van zaken sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1963. De drie voorlopers van het CDA vormden samen met de VVD het centrum-rechtse kabinet-Marijnen. Het viel in 1965 over de omroeppolitiek (de VVD wilde reclame op de televisie, de confessionelen waren tegen). Zonder de kiezers te raadplegen regeerden KVP en ARP door met PvdA-ministers als Anne Vondeling en Joop den Uyl. Het centrum-linkse kabinet-Cals kreeg het zwaar te verduren, met provorellen, rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus en ruzie over de begroting. Uiteindelijk bracht KVP-fractieleider Norbert Schmelzer het kabinet ten val. Niets aan de hand want op basis van het zelfde...