Vierenveertig jaar geleden ging de Coentunnel open. Op 21 juni 1966 reden er voor het eerst auto’s onder het Noordzeekanaal door. Het was een innovatief project. Maar de opdrachtverlening was zo traditioneel als een klompendans. De tunnel is ontworpen door Rijkswaterstaat zelf. Daarna kreeg een bouwbedrijf de opdracht hem te bouwen. De benodigde 45 miljoen gulden werd betaald door het Rijk. Na oplevering nam Rijkswaterstaat het onderhoud van de tunnel op zich.

Deze manier van werken is nu hopeloos ouderwets. De tweede Coentunnel, waarvoor het werk net is begonnen, wordt gebouwd op basis van een innovatieve contractvorm, waarbij Rijkswaterstaat het ontwerp, de bouw, de financiering én het onderhoud uitbesteedt aan een groep bedrijven.
Welkom in de wondere wereld van de nieuwe contractvormen, in goed Nederlands: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain). En voor u nu meteen doorbladert: DBFM is fascinerende materie.

Ten eerste leidt DBFM tot een geheel nieuwe verhouding tussen...