14-06-2008
Door Ko Colijn

War on Terror, toenemende onveiligheid? Nee hoor, het aantal conflicten in de wereld neemt gestaag af.

De vlag kan uit, het blijft veiliger worden in de wereld. Althans volgens het enkele weken geleden verschenen Human Security Report (2007). Eerdere versies uit 2005 en 2006 verbaasden al door optimisme: wij leven volgens de opstellers sinds het eind van de Koude Oorlog in een decade of peace, die maar voortduurt.

De genocides in Rwanda en Darfur? Verschrikkelijke oprispingen van een fenomeen dat vroeger veel vaker voorkwam. Twintig jaar geleden woedden er wel tien genocidecampagnes tegelijk in de wereld. De Balkanoorlogen van de jaren negentig? Een uitgestelde epiloog van de negentiende eeuw. Na de dood van maarschalk Tito knalde het deksel op de ketel van de Joegoslavische staat er te snel af – de verlamde wereld was klaar voor eenentwintigste-eeuwse conflicten, maar had geen rekening gehouden met die oude slapende vulkaan.

Het bloedvergieten in Irak?...